We verbinden, zoeken de juiste ondersteuner of specialist, zorgen dat vraagstukken opgelost en goed gemanaged worden zodat u een optimaal HRM- en Verzuimbeleid uitvoert.

We brengen mensen samen en door de kracht van samenwerken bieden we perspectief op een optimaal functioneren.
Voor u als werkgever binnen en met uw organisatie en voor de werknemer in zijn of haar werk.

De Intermence groep bundelt de kracht van Intermence en Profeit Advies.
We doen het niet alleen. Samen met een breed team van onafhankelijke specialisten en partners is geen vraag voor ons te gek.

Profeit Advies wordt ingeschakeld als het arbeidsvermogen onder druk staat als gevolg van organisatiewijzigingen, ziekte en/of uitval.

De specialisten van Profeit Advies starten altijd met de vraag:
‘Wat is er nu echt aan de hand?’.

Met deze vraag als vertrekpunt biedt Profeit Advies een kompas in het vinden en realiseren van een nieuw perspectief voor werkgever en werknemer.

De visie van Profeit Advies spreekt daarom voor zich:
‘In het benutten van het arbeidsvermogen ligt de kracht van het functioneren van mensen’

Vakmanschap alleen is niet voldoende. Tegenwoordig wordt er van u als ondernemer meer verwacht. Zo behoort u op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving op gebied van het arbeidsrecht en de wet verbetering Poortwachter.

Intermence HRM-Services geeft een praktisch en beleidsmatig advies aan de MKB werkgever die geen HRM-medewerker/ adviseur in dienst heeft maar wel deze ondersteuning wenst.

Door gezond te ondernemen, met een (pro)actief verzuim, voelen uw medewerkers zich beter en wordt hun rendement verhoogd. Zonder dat u als ondernemer de grip kwijt raakt.

"In het benutten van het arbeidsvermogen ligt de kracht van het functioneren van mensen"

Intermence Groep
Einsteinstraat 12a
7601 PR Almelo
info@intermencegroep.nl
085 – 489 63 23